گوهرتراشان پارسیان

شرکت گوهر تراشان پارسیان با پیشینه‌ای ۱۰ ساله در سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را از سر گرفت. این شرکت در زمینه تولید دستگاه‌های گوهرتراشی و تهیه ابزار و لوازم مورد نیاز این صنعت و برگزاری دوره گوهر تراشی فعالیت می‌کند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال گوهرتراشان پارسیان