سینا کلون

شرکت سیناکلون، اقدام به تولید و تهیه محصولات بیولوژی مولکولی، مواد شیمیایی، فیلترهای آزمایشگاهی و صنعتی نموده است.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال سینا کلون