سوالات متداول

ثبت فروشگاه

خیر، ثبت عادی فروشگاه هزینه‌ای ندارد.
معمولاً یک یا دو روز کاری.

ویژه سازی فروشگاه

خیر. قبل از ویژه سازی باید فروشگاه ثبت و تایید شود. در صورتی که فروشگاه فاقد نماد باشد، تایید نخواهد شد.
برای مشاهده تعرفه‌های ویژه سازی به صفحه ویژه سازی مراجعه نمایید.

رای دادن به فروشگاه

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، هر کاربر در هر ماه فقط می تواند یک بار به یک فروشگاه رای دهد.
هر شخصی بر اساس نظر خود به یک فروشگاه رای می‌دهد. فروشگاه را می‌توان بر اساس پشتیبانی و پاسخ‌گویی، مدت زمان ارسال کالا، کیفیت و قیمت کالا و خدمات و … انتخاب کرد.
در ابتدای هر ماه فروشگاه‌های منتخب ماه گذشته در ۵ رتبه اعلان می‌شوند.
خیر، اگر نتیجه رای دو یا چند فروشگاه برابر شود، تعداد فروشگاه‌های منتخبی که نمایش داده می‌شوند، بیشتر خواهد شد.
با توجه به رای کاربران، فروشگاه‌هایی که رای بیشتری آورده باشند در ۵ رتبه دسته‌بندی و اعلان می‌گردند.