عقیق بازار

فروشگاه اینترنتی عقیق بازار از سال ۱۳۹۳ هجری شمسی با هدف دستیابی به بازارهای داخلی و خارجی جواهرات پایه نقره با توجه به طرحهای سنتی ایران و کشورهای اسلامی شکل گرفته است.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال عقیق بازار