آنی گرما

قطعه آنی گرما، به منظور بهبود کارایی و تکمیل سیستم گرمایش خودروی پراید، اختراع شده است. آنی‌گرما سبب می‌شود بخاری اتومبیل در کمتر از ۴ دقیقه به دمای مطلوب برسد که در این صورت مصرف سوخت نیز کاهش یابد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آنی گرما