انیمال آی دی

برای دریافت شناسنامه ملی دام‌های کوچک (سگ، گربه و …) و نیز کارت مالکیت، پلاک هوشمند و میکروچیپ به سامانه اینترنتی صدور شناسنامه دام کوچک (انیمال آی دی) مراجعه کنید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال انیمال آی دی