بهجوش

بهجوش، نماینده ترافیمت ایتالیا در ایران است. صنایع بهجوش آریا با همکاری شرکت‌های معتبر اروپایی و با استفاده از متخصصین و تجهیزات موجود در کشور، موفق به تولید تورچ‌های جوشکاری MIG/MAG بر اساس استاندارد EN60974-7 شده است. تورچ‌های ساخت صنایع بهجوش آریا با نمونه‌های اروپایی رقابت می‌کند و به چند کشور نیز صادر شده است.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال بهجوش