آکواریوم فرهاد

هدف آکواریوم فرهاد (فرهادآکوا) توزیع کلی و جزئی گونه‌های متنوع و خاص آبزیان آب شور، توزیع کلی و جزئی لوازم و تجهیزات استاندارد برای آکواریوم‌های آب شور و شیرین، طراحی و ساخت آکواریوم‌های آب شور و گسترش شیوه‌های علمی نگهداری و پرورش آبزیان می‌باشد. یکی از واردکنندگان تجهیزات آکواریوم و آبزیان آب شور در ایران، مارین آکواریوم می‌باشد که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ آغاز نمود. پس از گذشت ۱۳ سال از فعالیت آن، به آکوامارین تغییر نام داد. در سال ۱۳۹۲ به خاطر قانون استفاده از نام‌های ایرانی به آکواریوم فرهاد (آکوافرهاد) نامش را تغییر داد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آکواریوم فرهاد