همشهری سلام

در فروشگاه همشهری سلام، مردم شهر بابل می‌توانند به خرید مواد غذایی و کالاهای سوپرماركتی بپردازند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال همشهری سلام