کارک

در کارک اگر کاری دارید تا افراد فریلنسر برای شما انجام دهند، با ایجاد یک پروژه، نیاز خود را توضیح دهید تا فریلنسرها روی کار شما پیشنهاد قیمت و زمان انجام آن را بدهند. آنگاه با بررسی پیشنهادهای مختلف، یکی را مطابق با نیاز و بودجه خود انتخاب نمایید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال کارک