معصومیان

در سایت آموزش فن بیان و سخنوری فرزانه معصومیان محصولات مختلفی در مورد آموزش فن بیان و سخنوری موجود می‌باشد. با ورود به سایت استاد فرزانه معصومیان می‌توانید از مطالب و فیلم‌های رایگان آن استفاده کنید یا کتاب‌های صوتی و فیلم‌های آموزشی مختلف را خریداری نمایید و یا در دوره‌های آموزشی گوناگون ثبت نام نمایید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال معصومیان