مهربانه

مهربانه، به جمع آوری حمایت‌های مالی برای پروژه‌های نیکوکارانه می‌پردازد. فرهنگ‌سازی در زمینه محیط زیست، موضوعات اجتماعی، حیوانات و … از دیگر اموری است که مهربانه وظیفه خود می‌داند.

در مهربانه پروژه‌های مختلفی گذاشته می‌شوند که هر پروژه مبلغ هدف و زمان پایان مشخصی دارد. هر فرد می‌تواند به هر پروژه‌ای که دوست دارد مبلغی کمک کند. اگر تا زمان مشخص شده، مبلغ هدف تأمین گردد، کل مبلغ جمع‌آوری‌شده به مجری آن پروژه تحویل داده می‌شود تا پروژه را اجرا نماید. اگر مبلغ پروژه در زمان تعیین‌شده، تأمین نگردد، پروژه لغو می‌شود و مبالغ جمع‌آوری شده به حساب افراد در مهربانه پس فرستاده می‌شود.

لازم به ذکر است که مجری پروژه باید گزارش اجرای پروژه را در اختیار مهربانه قرار دهد تا به صورت عمومی منتشر گردد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال مهربانه