آقای مالیات

آقای مالیات (مستر تکس) در سال ۱۳۹۳ به منظور ایجاد جامع‌ترین رسانه مالیاتی ایران و ارتقاء سطح دانش مالیاتی مخاطبان راه‌اندازی گردید. آقای مالیات، برند تجاری مؤسسه آوای رسای علم و دانش می‌باشد که در زمینه آموزش موضوعات کاربردی مالیات و مشاوره مالیاتی فعالیت می‌کند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آقای مالیات