پارس سنتر

در پارس سنتر، محصولات، خدمات، شرکت‌ها، تولیدکننده‌ها و توزیع‌کننده‌های ایرانی به شما معرفی می‌شوند. محصولات و خدمات معرفی شده در پارس سنتر را خود صاحبان مشاغل ثبت می‌نمایند و به وسیله پارس سنتر، دسته‌بندی و نظارت می‌شوند.

در پارس سنتر فروشندگان می‌توانند به رایگان محصولات خود را معرفی کنند و خریداران مناسب‌ترین فروشنده را پیدا می‌کنند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال پارس سنتر