پارس فریلنسر

کار و انجام پروژه به صورت آنلاین مزایای فراوانی دارد. در پارس فریلنسر، کارفرما با ایجاد پروژه یا سفارش خدمات می‌تواند از میان پیمانکاران یکی را انتخاب نماید و هزینه انجام کار را در پارس‌فریلنسر گرو بگذارد. پس از انجام کامل پروژه و تحویل کار، فریلنسر دستمزد خود را دریافت می‌نماید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال پارس فریلنسر