مهندسی برق

وب‌سایت مهندسی برق، به منظور افزایش آگاهی دانشجویان و مهندسین رشته برق توسط گروهی از اساتید و مهندسین باتجربه راه‌اندازی شده است. در فروشگاه مهندسی برق، انواع کتاب و پکیج آموزشی مانند آموزش PLC زیمنس، کتاب کدام نرم‌افزار برق، آموزش نقشه‌خوانی پست فشارقوی، آموزش نرم‌افزار رله و حفاظت و … فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال مهندسی برق