تاتکو

تاتکو، تجهیزات آزمایشگاهی تبریز است که در سال ۱۳۷۶ با هدف کلی تأمین تجهیزات و مواد مورد نیاز آزمایشگاه‌های کشور تأسیس گردید. اکنون به عنوان یكی از تأمین کنندگان مواد و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراكز تحقیقاتی، صنایع غذایی و كشاورزی، آزمایشگاه‌های آب و خاک و محیط زیست و سایر مراكز مرتبط مطرح می‌باشد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال تاتکو