تیمچه

تیمچه، بازاری اینترنتی جهت فروش سراسری محصولات هنری و دست‌ساز تمامی هنرمندان می‌باشد. در این فروشگاه، بخش بازاریابی، فروش و ارسال محصولات به طور کامل بر عهده تیمچه می‌باشد و هنرمند فقط بر ارائه آثار خود متمرکز می‌گردد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال تیمچه