آقای چای

آقای چای، به منظور معرفی و ارائه چای ایرانی فعالیت خود را شروع نمود. در آقای‌چای سعی شده است که محصولات در نهایت سادگی و مستقیماً از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان برسد. پس از مدتی سرویس‌های دیگری مانند عرضه شیرینی‌های محلی، میوه‌های خشک، چای برای هدیه و عطاری آقای چای که شامل افزودنی‌های طبیعی چای می‌باشد، اضافه گردیدند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آقای چای