آلمانی زبان

آلمانی زبان به منظور آماده کردن شما برای آزمون‌های گوته در چهار بخش شنیداری، گفتاری، درک مطلب و نوشتاری راه‌اندازی شده است. در آلمانی‌زبان، شما می‌توانید با ثبت نام در دوره‌های مختلف آموزش زبان آلمانی، از پکیج‌های آن استفاده کنید و زبان آلمانی را یاد بگیرید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آلمانی زبان