الو بوک

الو بوک، فروشگاه کتاب می‌باشد. انواع کتاب‌های دانشگاهی، کتابهای کمک درسی، کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب‌های زبان اصلی و … در فروشگاه الوبوک عرضه می‌گردند. کتاب‌های کودک و نوجوان از انتشارات مختلفی مانند نیستان، پرتقال، قدیانی، جمال، افق و امیرکبیر هستند. بسیاری از کتاب‌ها در فروشگاه الو بوک با تخفیف فروخته می‌شوند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال الو بوک