عسل مانگرو

فروشگاه عسل مانگرو، به منظور رساندن بدون واسطه عسل طبیعی و خام به دست مردم در سراسر ایران راه‌‌اندازی شده است. عسل‌های فروشگاه عسل مانگرو دارای برگه آزمایش و ضمانت‌نامه کتبی هستند. عسل‌های مختلفی مانند عسل آویشن، عسل اقاقیا، عسل اکالیپتوس، عسل جعفری، عسل چهل‌گیاه، عسل رازیانه، عسل زول، عسل سیاه‌دانه، عسل شاه‌بلوط، عسل شوید، عسل عناب، عسل قنقال، عسل گون، عسل مرکبات، عسل مریم‌گلی و عسل یونجه در فروشگاه عسل‌مانگرو فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال عسل مانگرو