عتیق شاپ

عتیق شاپ از سال ۱۳۹۸ برای خرید و فروش اجناس قدیمی راه‌اندازی شده است. انواع لوازم قدیمی و آنتیک، لوازم اندازه‌گیری، لوازم قدیمی خانه، ظروف قدیمی، ابزارآلات قدیمی، دوربین قدیمی، سکه، اسکناس و ژتون، فانوس قدیمی، چراغ گردسوز قدیمی و … در عتیق شاپ خرید و فروش می‌گردند. شما می‌توایند قبل از قراردادن آگهی در عتیق‌شاپ با پرداخت هزینه‌ای اندک، تقاضای ارزیابی قیمت توسط کارشناسان را بدهید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال عتیق شاپ