بذرگران

فروشگاه بذرگران از سال ۱۳۹۹ با همکاری ۴ نفر راه‌اندازی شده است. اعضای بذرگران همه از قائنات و سرایان می‌باشند. محصولاتی مانند زعفران سرگل، ریشه زعفران، زعفران دخترپیچ، زرشک پفکی، بادام پوست کاغذی، بادام سنگی، عسل و هل در فروشگاه بذرگران به صورت مستقیم از کشاورزان عرضه می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال بذرگران