چالیک

چالیک از سال ۱۳۸۵ در بخش‌های مختلف آموزشی مانند تولید محصولات آموزشی فعالیت نموده است. کار اصلی آن تولید و توسعه ربات‌های آموزشی است. این مجموعه سعی کرده است با الگوبرداری از کشورهای پیشرفته در این بخش و بومی سازی تجربیات آن‌ها، گامی در جهت توسعه بخش آموزش بردارد. تنوع محصولات این فروشگاه باعث شده است تا هر فرد بتواند با استفاده از قطعات مختلف، ایده خود را اجرا نماید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال چالیک