سیتی گل

سیتی گل، فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ آغاز نموده است. سیتی‌گل در گذشته با نام گلسرای بهشت فعالیت می‌نموده است. انواع گل و گیاه آپارتمانی و زینتی در فروشگاه سیتی گل، بدون واسطه و با قیمتی مناسب فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال سیتی گل