دمش

دمش، مدرسه‌ای آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی می‌باشد که به منظور تقویت فعالیت‌های پژوهشی از سنین پیش از دبستان راه‌اندازی شده است. بیشتر تمرکز دمش بر دانش آموزان گروه سنی قبل از دبستان، دبستان و متوسطه اول می‌باشد. از جمله اهداف دمش، یادگیری با لذت، تجربه کار گروهی، آزمایش و یادگیری، کشف استعدادها، رسیدن به اعتماد به نفس و … می‌باشد. از محصولاتی که در دمش فروخته می‌گردد، کیت آزمایشگاهی آموزش شیمی ‌می‌باشد که به دانش آموزان کمک می‌کند در منزل با برنامه‌ای ویژه به پژوهش بپردازند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال دمش