دیوار

در دیوار شما می‌توانید به دنبال اجناس مورد نیاز خود بگردید یا اجناس خود را بفروشید و یا با جنس دیگری تعویض نمایید. فقط کافی است عکسی از آنچه می‌خواهید بگیرید، شرایطتان را بنویسید و آگهی‌تان را روی این دیوار بچسبانید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال دیوار