اتما

اتما، اتحادیه تعاونی مصرف فرهنگیان ایران می‌باشد که هدف اصلی آن تأمین نیازهای مصرفی فرهنگیان کل کشور می‌باشد. اتما به توزیع لوازم خانگی به طور اقساطی، مواد غذایی اساسی مانند برنج، روغن و توزیع سبدهای کارمندی و کالاهای دیگر می‌پردازد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال اتما