ایویتک

گروه صنعتی ایویتک (EvTech)، تولیدکننده دانش‌بنیان دوچرخه در کشور می‌باشد. ایویتک توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف بنیان‌گذاری شده است. ای‌وی‌تک، توانسته است پلتفرم الکتریکی مورد نیاز برای وسایل حمل و نقل برقی را به صورت بومی طراحی کند و به طور انبوه تولید نماید. شما همچنین می‌توانید دوچرخه‌های خود را با ارسال به ایویتک و توسط انواع کیت‌های تبدیل، برقی نمایید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال ایویتک