نمایشگاه بین‌المللی اصفهان

شرکت نمایشگاه‌ بین‌المللی اصفهان، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ آغاز نمود. هدف شرکت نمایشگاه بین‌المللی اصفهان برگزاری نمایشگاه با موضوعات مختلف به منظور تشکیل محیط اقتصادی مناسب، رقابت سالم، شناسایی واحدهای برتر و ایجاد ارتباط بین اعضای مجموعه‌های مختلف صنعتی، فرهنگی، هنری، خدماتی و … می‌باشد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال نمایشگاه بین‌المللی اصفهان