فرازین

پروژه مترجم هوشمند فرازین از سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه پردازش متن و زبان‌های طبیعی دانشگاه تهران آغاز گردید. پس از تکمیل و حمایت از آن توسط شرکت‌های مختلف، هم‌اکنون مترجم فرازین از موتور ترجمه نورونی استفاده می‌کند و با استفاده از این موتور، ترجمه به صورت متن‌باز منتشر می‌شود.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال فرازین