حامی مهاجر

گروه شرکت‌های حامی مهاجر، متشکل از چند شرکت و مؤسسه در ایران و استامبول می‌باشد. هر یک از این شرکت‌ها و مؤسسات حامی‌مهاجر در زمینه خاصی فعالیت می‌کنند. از جمله خدمات حامی مهاجر می‌توان اخذ اقامت، خدمات ویزا، ثبت شرکت و … در آمریکا، کانادا، اروپا و ترکیه را ذکر نمود.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال حامی مهاجر