ایران گانودرما

ایران گانودرما، به منظور ایجاد بستری برای توزیع قارچ‌های دارویی باکیفیت راه‌اندازی شده است تا با عرضه مستقیم این قارچ‌ها مصرف آن‌ها به‌صرفه و همگانی گردد. ایران‌گانودرما، با بهره‌گیری از جدیدترین تجهیزات و کارشناسان مجرب، مرغوب‌ترین قارچ گانودرما را پروش می‌دهد و عرضه می‌نماید. قارچ گانودرما از قارچ‌های گونه قرمز می‌باشد که خواص فراوانی دارد و یک گیاه دارویی به حساب می‌آید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال ایران گانودرما