TOPنور پژوهان شرق

درمانگاه تخصصی چشم نور پژوهان شرق که در شهر زاهدان می‌باشد در سال ۱۳۹۳ تأسیس گردید. شما می‌توانید از انجمن حمایت از آسیب‌دیدگان چشمی نورپژوهان شرق حمایت مالی کنید. انجمن نور پژوهان شرق، فعالیت‌های مختلفی را با توجه به محرومیت استان انجام می‌دهد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال نور پژوهان شرق