کالاکشن

کالاکشن، سامانه برگزاری حراجی (مزایده) آنلاین می‌باشد. برای شرکت در حراجی، شما باید در کالاکشن ثبت نام نمایید و حق ثبت پیشنهاد (بید) دریافت نمایید. برنده حراجی کاربری است که بیشترین پیشنهاد را ثبت کند و کاربر دیگری پس از او (در مدت تعیین شده در حراجی) پیشنهادی ثبت ننماید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال کالاکشن