کاریتو

کارفرمایان با ارسال پروژه در کاریتو، می‌توانند از تخصص فریلنسرها استفاده کنند. پس از دریافت پیشنهادهای مختلف از سوی فریلنسرها، کارفرما بر اساس تخصص فریلنسر، هزینه پروژه، زمان انجام آن و یا برخی علل دیگر، یکی از فریلنسرها را انتخاب می‌کند تا پروژه او را انجام دهد. تمامی مراحل کار و پیشرفت پروژه در قسمت اتاق کار سایت کاریتو قابل پیگیری می‌باشد. پس از انجام پروژه و تأیید طرفین، پرداخت از طریق سایت کاریتو انجام می‌گردد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال کاریتو