ماهی دریا

ماهی دریا، مکانی برای خرید آنلاین انواع ماهی و میگوی تازه در ایران می‌باشد. فروشگاه ماهی دریا با تأمین‌کنندگان ماهی و میگو ارتباط دارد و محلی برای اتصال تأمین‌کنندگان با مشتریان می‌باشد. پس از سفارش ، آبزیان مورد نظر توسط پرسنل ماهی‌دریا از تأمین‌کنندگان تهیه می‌شود و بعد از بسته‌بندی برای خریدار ارسال می‌گردد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال ماهی دریا