کودکان ثروت‌ساز

مؤسسه کودکان ثروت‌ساز، به منظور آموزش زیربنایی کارآفرینان آینده کشورمان راه‌اندازی شده است. در مؤسسه کودکان ثروت ساز، به کودکان آموزش‌هایی در زمینه‌های هوش مالی، تقویت ذهنیت کارآفرینی، پرورش ویژگی‌های افراد کارآفرین و … ارائه می‌گردد. از دیگر اقدامات مؤسسه کودکان ثروت‌ساز، برگزاری مسابقات حسابداری ذهنی می‌باشد که سبب می‌گردد مدیران کوچک از دو نیم‌کره مغز خود برای محاسبات در زندگی استفاده کنند و به این طریق مغزشان آماده انجام فعالیت‌های مهم اقتصادی در آینده می‌گردد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال کودکان ثروت‌ساز