مانا پردیس اسپادانا

مجموعه مانا پردیس اسپادانا، فعالیت خود را ابتدا با عنوان پایگاه عایق اصفهان در زمینه عایق حرارتی و صوتی پشم سنگ و سرباره و بهینه‌سازی مصرف انرژی آغاز نمود. پس از راه‌اندازی واحد زیرمجموعه چسب و فعالیت در زمینه انواع چسب، درزگیر و نوارچسب، شرکت چسب و عایق مانا پردیس اسپادانا ثبت گردید.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال مانا پردیس اسپادانا