فرهنگ مانا

مرکز مهارت‌آموزی فرهنگ مانا، از سال ۱۳۹۶ با مجوز سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به منظور مهارت‌افزایی عموم اقشار جامعه، راه‌اندازی گردید. مرکز مهارت‌آموزی فرهنگ مانا، در زمینه‌های زبان‌های تخصصی، مدیریت، مهندسی صنایع، فناوری اطلاعات، موفقیت فردی، تبلیغات و گردشگری و … فعالیت می‌کند. مرکز مهارت‌آموزی فرهنگ مانا، سعی می‌نماید پیوندی ناگسستنی میان صنعت و دانشگاه ایجاد نماید و موانع موجود را با آموزش نیروی کارآمد برطرف کند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال فرهنگ مانا