مینی کامپیوتر

فروشگاه مینی کامپیوتر متعلق به شرکت پیمان نیک کاران می‌باشد. فروشگاه مینی کامپیوتر، ارائه‌دهنده کامپیوترهای کوچک در سراسر ایران می‌باشد. مینی‌کامپیوترهادر مقایسه با کامپیوتر در ابعاد کوچک ساخته می‌شوند، فضای کمتری را اشغال می‌کنند، قابل حمل هستند، برق کمتری مصرف می‌کنند و قیمت کمتری دارند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال مینی کامپیوتر