میکروپردازش

فروشگاه میکروپردازش، فروشگاه انواع قطعات و بردهای آموزشی و صنعتی، قطعات و سنسورهای الکترونیکی و انواع قطعات صنعتی کمیاب می‌باشد. میکرو پردازش همچنین به واردات انواع قطعات می‌پردازد. انواع برد رزبری پای، تجهیزات الکترونیک، دستگاه کنترل پیامک، ماژول‌ها، پروگرامرها، کیت‌های آموزشی، آردوینو، سنسورها و‌ … در فروشگاه میکروپردازش فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال میکروپردازش