آقای مالیات

آقای مالیات (مستر تکس) ارائه‌دهنده دوره‌های آموزش مالیاتی و مشاوره مالیاتی می‌باشد. آقای مالیات در سال ۱۳۹۳ با هدف تبدیل شدن به جامع‌ترین رسانه مالیاتی ایران راه‌اندازی گردید. خدمات اجرایی آقای مالیات شامل کلیه زمینه‌های مالیاتی، قبول پرونده‌های مالیاتی و تحریر لوایح دفاعیه می‌باشد. خدمات آموزشی آقای مالیات، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای مالیاتی، برگزاری دوره‌های آموزشی مالیات، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و ارائه محصولات آموزشی را فرا می‌گیرد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال آقای مالیات