عمران مدرن

عمران مدرن، پلتفرم صنعت ساختمان می‌باشد. فعالین صنعت ساختمان می‌توانند قیمت مصالح و خدمات ساختمانی را در عمران مدرن مشاهده نمایند و گزینه متناسب با پروژه خود را انتخاب کنند. در عمران مدرن انواع مصالح و خدمات ساختمانی در زمینه‌های مختلف آهن‌آلات و میلگرد، مصالح پایه، مصالح نازک‌کاری، ماشین‌آلات، خدمات آزمایشگاهی ساختمان، خدمات طراحی، خدمات اجرایی، سفت‌کاری و مقاوم‌سازی، نازک‌کاری و بازسازی، تأسیسات مکانیکی و برقی، مشارکت در ساخت و اخذ مجوز و … دسته‌بندی شده‌اند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال عمران مدرن