پارسی کانادا

مؤسسه حقوقی دادگران حق و عدالت که با برند پارسی کانادا فعالیت می‌کند، ارائه‌دهنده خدمات مختلف مهاجرتی می‌باشد. پارسی کانادا خدماتی مانند مهاجرت کاری، خرید ملک در خارج از کشور، ثبت شرکت در کشورهای خارجی و مهاجرت تحصیلی را انجام می‌دهد. وجود تعداد بسیاری کارشناس آموزش‌دیده و مجرب و مجوزهای قانونی کسب‌شده، باعث شده که پارسی‌کانادا بتواند خدمات مهاجرت به بیش از ۸ کشور دنیا را ارائه دهد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال پارسی کانادا