پژوهان داده سروش

پژوهان داده سروش، در پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان واقع شده است. پژوهان داده سروش، به منظور آشنایی و مأنوس کردن دانشجویان با حوزه تحقیقات و پژوهش، پرورش استعداد و خلاقیت دانشجویان، ارائه آموزش بر مبنای پژوهش و رسیدن به محصولات کاربردی، راه‌اندازی شده است.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال پژوهان داده سروش