پرتال صنعت شرق

شرکت پرتال صنعت شرق، فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ با تولید نیترات پتاسیم صنعتی آغاز نمود. پس از مدتی شرکت پرتال صنعت شرق اقدام به احداث واحدهای تولیدی گوگرد مایع در همدان، سولفات مس در اصفهان و نیترات سدیم در قم نمود. یکی از اهداف پرتال صنعت شرق، کمک به خودکفایی ایران در زمینه مواد اولیه صنایع و کودهای کشاورزی است. مجموعه پرتال صنعت شرق، متشکل از دپارتمان‌های تخصصی و تحقیق و توسعه می‌باشد.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال پرتال صنعت شرق