روبوچیپ

روبوچیپ، فروشگاه قطعات رباتیک، الکترونیک و مکانیک می‌باشد. قطعات موجود در فروشگاه روبوچیپ مناسب آموزش به دانش‌آموزان است و مدارس می‌توانند در آموختن برنامه‌‌نویسی برای ربات‌‌ها از آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر موارد ذکرشده، ابزارآلات، بسته‌های آموزشی و سرگرمی، کتاب و سایر منابع آموزشی این رشته نیز در فروشگاه روبو چیپ فروخته می‌گردند.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال روبوچیپ