ساترا

ساترا، سامانه ترجمه رسمی آنلاین می‌باشد که از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را شروع نموده است. شما می‌توانید از طریق ساترا سفارش‌های ترجمه رسمی خود را انجام دهید. ترجمه رسمی اسناد و مدارک، با اخذ تایید دادگستری و امور خارجه انجام می‌گردد و از طریق پیک رایگان به تهران و سراسر کشور ارسال می‌شود.

نمایش فروشگاه رای به فروشگاه به اشتراک گذاری گزارش اشکال ساترا